brownie

n 1 kijini kidogo kisemwacho kuwa chafanya kazi ya kusaidia kazi za nyumbani. 2 B~ (Guide) skauti mdogo wa kike.