broom

n 1 ufagio. (fig) new ~ n kiongozi mpya (mwenye kurekebishamaovu aliyoyakuta). iron ~ n fagio la chuma. 2 (bot) mfagio. broomstick n mpini wa ufagio.