brood

n makinda/vifaranga yalioanguliwa pamoja; vitoto vya wanyama wengine vilivyoanguliwa kwa pamoja; (joc) kundi la watoto. ~-hen n koo la kuku. ~-mare n farasi jike. vi 1 (of birds) atamia. 2 ~ (over/on) (fig) waza sana, fikiri sana, tafakari. broody adj (of hens) -nayo kokoreka; (fig) (of persons) -lio kanyaga chechele. brooder n koo la kuku.