brochure

n brosha: kijitabu chenye maelezo mafupi ya kimatangazo.