broad

2 n 1 sehemu iliyo pana (ya kitu fulani). 2 (US slang) mwanamke.