brine

n 1 maji yaliyokifu chumvi. 2 maji ya bahari. briny adj, n the ~ n bahari.