brim

n 1 (of hat) ukingo. 2 (of container) mdomo, juu. up to the ~ furifuri, pomoni, -a kujaa kabisa. vi ~ (over) jaa sana, furika ~ over with happiness jaa furaha tele her eyes ~med with tears machozi yalimlenga. brimful adj.