bridle

n 1 (reins) hatamu, ugwe, kigwe (cha kuongoza punda, farasi, n.k.). ~ path n kijia (kwa ajili ya wapanda farasi). vt,vi 1 valisha hatamu. 2 zuia, dhibiti, tawala ~ your tongue chunga mdomo wako. 3 onyesha hasira/kiburi (kwa kuinua kichwa).