brick

n 1 tofali a ~ house nyumba ya matofali. (fig) drop a ~ kosa. make ~s without straw jaribu kufanya kazi isiyo na mafanikio. 2 (colloq) rafiki. 3 kipande (chenye umbo la tofali) cha jibini. vt ~in/up ziba kwa matofali ~ up a window etc. jaza ukuta. ~ bat n kipande cha tofali; (fig) maneno ya shutuma. brickfield; brick-kiln n tanuru la kuchomea matofali, kiwanda cha matofali. ~ layer n mwashi. ~ laying n uashi. ~ work n ujenzi wa matofali.