brew

vt,vi 1 pika (pombe, chai); (fig) they are ~ing trouble wanapika majungu/ghasia. 2 tayarisha, andaa a storm is ~ing dhoruba inajikusanya. n mpiko local ~ pombe ya kienyeji. brewer n mpika pombe, mtengeneza pombe. brewery n kiwanda cha pombe/bia.