breech

n tako; nyuma load by the ~ shindilia kwa nyuma. ~ birth n uzazi wa kutanguliza matako.