bread

n 1 mkate. 2 chakula, riziki. 3 (sl) pesa. ~ and butter n mkate na siagi; (sl) njia ya kupatia fedha. ~ and butter letter n barua ya shukrani kwa ukarimu quarrel with one's ~ and butter gombana na mkuu/mwajiri. ~ and butter issue n suala linalohusu mambo muhimu katika maisha. take the ~ out of somebody's mouth ondolea/ nyang'anya riziki. ~ winner mkimu familia. ~ basket n 1 kikapu cha mkate. 2 eneo la nchi linalozalisha nafaka kwa wingi. 3 (sl) tumbo. ~-crumbs n chembe za mkate (political sl) makombo, masalia ~ line foleni ya watu maskini wanaongoja mkate au chakula bure. bread-fruit n shelisheli. ~-stuffs n (pl) nafaka, unga wa mkate.