breach

n 1 uvunjaji ~ of contract uvunjaji mkataba ~ of promise uvunjaji ahadi ya ndoa ~ of the peace uvunjaji amani; upiganaji barabarani ~ of confidence kufunua siri. 2 tundu, upenyu, ufa (kama katika ukuta au boma palipobomoka) the waves made a ~ in the sea wall mawimbi yalisababisha ufa katika ukuta wa bahari step into/fill the ~ jitokeza kusaidia vt toboa, vunja.