brain

n 1 ubongo. blow out one's ~s jiua kwa kujipiga risasi kichwani. 2 (sense) akili use the ~ tumia akili have a good ~ -wa na akili nyingi beat/rack one's ~s about something fikiri sana have something (eg. money) on the ~ fikiria daima juu ya (kitu). pick somebody's ~(s) chukua na tumia mawazo yake it turned his ~ ilimvimbisha kichwa. 3 (pl) akili a person of/with ~s mwenye akili ~s trust paneli ya wataalamu the ~s of a canary mpumbavu. 4 (compounds) ~ -box n fuvu la kichwa. ~ child n uvumbuzi, wazo jipya. ~ fag n kuchoka kwa akili. ~ teaser n chemsha bongo, fumbo. brainwash (derog) tia kasumba. ~ drain n uhamaji wa wataalamu. ~ storm n 1 dalili za ugonjwa wa akili. 2 kupeana mawazo ili kutafuta njia mpya za kufanyia kazi. 3 mbinu ya kutatua tatizo/kujibu swali kwa kuchangia mawazo papo kwa papo kutoka kwa wote waliopo brainwave n (colloq). wazo zuri la ghafla. 4 (of good use (pl)) ubongo. ~-fever n homa ya ubongo, joto la kichwani. ~-stem n shina bongo. brainless adj pumbavu, asiye na akili, baradhuli. brainy adj -enye akili. vt (sl) vunja kichwa na kumwaga ubongo.