bowel

n 1 uchengelele. 2 (pl) matumbo. ~s are loose ninaendesha. have the ~s open pata choo. keep your ~s open usivimbiwe. 3 (fig) huruma the ~s of compassion/mercy hali ya kuonea huruma the ~s (of the earth) chini kabisa ya ardhi dunia.