bouquet

n 1 shada la maua. 2 harufu ya divai. 3 (fig) sifa.