both

adj -ote, -wili (mbili) ~ of us sisi sote, wote wawili they are ~ alike wote wawili wanafanana you can't have it ~ ways amua/chagua moja adv ~ ... and wote wawili ~ the mother and the child wote wawili mama na mtoto.