booth

n 1 kibanda. 2 (US) kibanda cha simu. 3 polling ~ kituo cha kupigia kura.