boot

n 1 buti my heart was in my ~s niliogopa mno. put the ~ in piga mateke, chukua hatua kali the ~ is on the other leg mambo yamegeuka, ukweli haupo. (sl) get the ~ fukuzwa kazini. bootlicker n barakala. bootleg tengeneza pombe haramu. bootlegger n mwuza pombe haramu, aghalabu mfanya magendo too big for one's ~s -enye kiburi sana. 2 sanduku; (of motor car) mahali pa mizigo nyuma au katika mvungu wa gari. vt 1 piga teke. 2 (sl). ~ (out)- fukuza, achisha (mtu) kazi. bootee n buti ya mtoto (iliyotengenezwa kwa sufu), buti fupi ya kike. bootlace n gidamu, kamba ya kufungia viatu. bootless adj 1 (liter) -a bure, bila faida, -isofaida. 2 bila viatu; (sl) mtu atembeaye bila viatu. ~-maker n mshona buti. ~ straps n juhudi za mtu he pulled himself up by own ~straps aliinuka tena kwa juhudi zake mwenyewe. boots n mtumishi wa hoteli anayepiga rangi viatu, anayebeba mizigo n.k.