bone

n 1 mfupa. (fig) a ~ of contention kisa cha ugomvi (of a person) he is a bag of ~s mifupa mitupu, gofu la mtu. have a ~ to pick with somebody -wa na neno/shauri na mtu. make no ~s of -toogopa, -tosita, -tojizuia, fanya bila wasiwasi. make old ~s ishi muda mrefu feel cold to the ~ ona baridi kabisa feel something in one's ~s -wa na hisia fulani juu ya. 2 (of fish) mwiba. boneless adj -iso mifupa. vt 1 (to bone meat, fish) kutoa mifupa/miiba kwenye nyama, samaki. 2 (sl) iba. ~ up on jifunza sana. ~ head n (sl) mpumbavu. bone-dry adj -kavu kabisa. (fig) bone-lazy/idle adj mvivu kabisa. ~-meal n mbolea ya mifupa. bone-setter n muunga mifupa. ~ shaker n (sl) (of motor vehicle/ bicycle) mkweche, spana mkononi, -iliochakaa sana. big/strong ~d adj -enye mifupa mikubwa/imara.