bonanza

n 1 bahati kubwa (k.m. kupata madini n.k.). 2 mafanikio; mwaka wenye mafanikio makubwa.