bonafide

adj (Lat) halisi adv kwa uaminifu, kwa nia njema. bona fides n (leg) uaminifu, nia njema.