bolster

n 1 mto mrefu (wa kulazia kichwa). 2 kiegemeo, egemeo. vt 1 tegemeza, gadimu. 2 ~ (up) shikilia, unga mkono.