boisterous

adj 1 (of person) -a makeke, -a machachari, -enye kelele na furaha. 2 (of wind) -a nguvu. 3 (of sea) -a kuchafuka, -enye mawimbi makali. boisterously adv. boisterousness n.