boffin

n (sl) fundi au mwana sayansi (hasa mchunguzi).