bobbob

3 n (sl) sarafu ya zamani ya Kiingereza ya shilingi moja.