blow

blow

1 vi, vt 1 (of air/wind) vuma it was ~ing hard upepo ulikuwa unavuma sana. 2 tweta, hema. 3 (of a bulb, fuse) lipuka. 4 toa pumzi, pulizia, vivia, vuvuia ~ a trumpet piga tarumbeta, piga panda. ~ one'sown trumpet jigamba. ~ one's nose penga (kamasi). ~ hot and cold sitasita, kutaka shauri, ghairighairi. 5 (of flies) taga mayai. 6 (sl) (of money) haribu, fuja. 7 ~ about peperusha; peperuka. ~ away peperusha; ondolewa, chukuliwa kwa nguvu za upepo. ~ in ingia kwa ghasia, macheche au furaha kubwa. 8 (fig) oza. ~ out zima kwa kupuliza; yeyuka (kwa sababu ya nguvu za umeme kupita kiasi). ~ out one's brains jipiga risasi. ~ up lipua; lipuka; (fig) kasirika; kuza ~ up a picture kuza picha. blow-hole n 1 pua la nyangumi. 2 shimo la kutolea hewa. ~-out n 1 mpasuko. 2 kupasuka (k.m. mpira). blow-pipe n kipulizo. ~-torch n kitambulio, stovu pulizi. ~ one's stock/stuck lipuka kwa hasira. ~ someone's mind staajabisha; fadhaisha. ~ down angusha kwa upepo. ~ off steam payuka.

blow

2 n 1 pigo; kipigo, kishindo; dharuba. at a single ~ kwa dharuba/ pigo moja. come to ~s; exchange ~s pigana. without striking a ~ bila kupigana. blows fell thick and fast ngumi zilimiminika. 2 (disaster) msiba, maafa, masaibu. 3 kupunga upepo; kubarizi.

blow

3 vi chanua, toa maua. n kuchanua. in full ~ kwa usitawi kamili.