blouse

n 1 blauzi. 2 gwanda la kazi(aghalabu lenye mkanda kiunoni). 3 koti (kama avaalo askari kuzuia mvua au baridi).