bloomer

n (sl) kosa make a ~ boronga, vuruga, koroga kosea. n (pl arch) suruali fupi (ya wasichana kwa kupandia baiskeli).