blithe/blithesome

adj (chiefly poet.) -enye furaha, -kunjufu, -epesi wa moyo. blither n porojo. vi porojoa, piga domo. blithely adv.