blister

n 1 lengelenge. 2 (eruptive disease) uwati. 3 (plaster) maturuturu kwenye mpako. vt 1 sababisha/tokeza lengelenge. 2 (fig) pinga vikali.