bleat

vi 1 lia kama kondoo, mbuzi au ndama. 2 sema kwa kudeka. n mlio kama wa kondoo, mbuzi au ndama.