blatant

adj 1 dhahiri, wazi. 2 (of action) -enye makelele, -enye vishindo, -enye fujo, -a kujitokeza, kwa majivuno. blatantly adv.