blanket

n 1 blangeti (fig) born on the wrong side of the ~ mtoto wa nje ya ndoa get between the ~s lala kitandani. (fig) a wet ~ n mtu anayefanya wenzake wasifurahie mambo kwa kuonekana mwenye huzuni au mnyonge. 2 maki nene inayofunika kitu; pazia la ukungu au wingu la moshi adj -enye kuhusu watu wote/makundi yote/tabaka zote/ hali zote/namna zote. vt 1 funika kama lifanyavyo blangeti. 2 zuia; fanya kitu kisionekane, zima.