bivouac

n kambi ya muda (bila kupigahema n.k.). vt piga kambi ya muda.