bite

vt 1 uma, ng'ata, mega kwa meno. ~ one's lips uma meno, uma kidole (kwa kuficha hasira), uma chanda. ~ the dust anguka; uawa (hasa katika pigano). ~ off more than one can chew jaribu kufanya mambo yanayozidi uwezo wako. ~somebody's head off karipia/ kemea sana. ~ the hand that feeds one nyea ago, nyea kambi; epukana na. be bitten with -wa na shauku ya. (pro) once bitten twice shy aliyeumwa na nyoka akiona ung'ongo hushtuka. 2 kamata, shika (k.m magurudumu). 3 umiza; penya. 4 (of fish) shika chambo. n 1 kuuma kwa meno; umo. 2 kipande. 3 chakula; kitafunio. 4 kushika chambo. 5 ukali, uchungu. the ~r bitten mwinda mwindwa. biting adj -kali, -a kuumiza, -a kuchoma. ~r n mwenye kuuma, mdanganyifu.