biped

biped

1 n mnyama mwenye miguu miwili adj -enye miguu miwili (kama mtu, ndege n.k.).

biped

2 adj (zool) kiumbe mwenye miguu miwili.