biosphere

n sehemu ya dunia ambapo uhai wawezekana kuwepo.