bid

bid

1 vt, vi (arch or lit) 1 ambia do as you are ~den fanya unavyoambiwa. 2 takia ~ farewell takia heri, aga. 3 alika the ~den guests wageni walioalikwa. bidding n amri. biddable adj -tiifu.

bid

2 vt, vi 1 (for) (on) zabuni. 2 (against) shindana na (katika kuzabuni). 3 tafuta, jaribu kupata politicians ~ for support wanasiasa wanatafuta kuungwa mkono. 4 ~ (fair to) elekea. today ~s fair to be fine leo yaelekea kuwa nzuri. 5 (of cards) otea, arifia. n 1 zabuni. 2 jaribio the army made a ~ for power jeshi lilijaribu kutwaa madaraka. bidder n mzabuni.