beyond

adv ng'ambo ya pili (ya), upande wa pili (wa), mbele ya the forest and fields ~ msitu na mashamba upande wa pili prep 1 mbele (ya). 2 kupita kiasi. ~ measure kupita (kadiri). 3 -wa nje.; kushinda, kupita it is ~ his powers iko nje ya uwezo wake ~belief isiyosadikika ~ recall -siokumbukika ~ recovery -sioponyeka, isiyopatikana tena ~ compare -siolinganishika. ~ all reasonable doubt bila shaka yoyote. 4 ila, isipokuwa she has nothing ~ her beauty hana zaidi ya/ila uzuri wake n pasipojulikana, ahera the back of ~ mahali pa mbali sana.