beverage

n (formal) kinywaji chochoteisipokuwa maji.