besides

adv, prep aidha, vilevile, tena, zaidi ya hayo, licha ya hayo. ~nothing siyo zaidi ya.