beside

prep (by side of) kando ya, karibu ya/na ~ the lake kando/ karibu ya/na ziwa he is fat ~ me yeye ni mnene akilinganishwa nami. be ~ oneself with joy zuzuliwa na furaha.