bereave

vt (of) 1 ondolea, twalia, tolea. ~ of hope ondolea matumaini. 2 (of death) fiwa, acha katika hali ya ukiwa, nyang'anya. bereaved n. the ~d mfiwa, wafiwa. bereavement n 1 (tendo au hali ya) kufiwa. 2 msiba.