beneficial

adj -a kufaa, -a msaada, -enye manufaa. benefit n 1 faida, msaada, fadhila. the benefit of the doubt -totia hatiani kwa kukosa. benefit performance/concert/match onyesho la hisani public benefit manufaa ya umma. 2 wema, upendeleo, manufaa. 3 ruzuku, posho. vi,vt fadhili, nufaisha, faa, faidi. beneficiary n mnufaishwa, mfadhiliwa.