benefaction

n ufadhili, fadhila, jamala, sadaka.benefactor n mfadhili, mtenda mema. benefice n wakfu. beneficence n ukarimu, upaji, wema. beneficent adj -karimu, -paji -ema, -fadhili.