below

adv 1 chini (ya) she called from ~ aliita kutoka chini ~ the average chini ya wastani be/go ~ (in a ship) teremka chini, n.k. be ~ my dignity -wa chini ya hadhi yangu. 2 mwishoni affix the stamp ~ bandika stempu mwishoni/chini. 3 down ~ in the valley/down ~ bondeni. here ~ hapa duniani. (speak) ~ one's breath nong'ona.