belly

n 1 (colloq) tumbo, kitambi. ~ flop n (colloq) upigaji mbizi (wa kutanguliza tumbo). ~-laugh n kicheko kikubwa. vi cheka kwa sauti kubwa. ~-button n (colloq) kitovu. ~ landing n (of aircraft) kutua kwa tumbo (bila kutumia magurudumu). ~ land vi tua kwa tumbo. (colloq) lalamika bila sababu. ~-ache n (colloq) msokoto wa tumbo. 2 mbinuko, kivimbe. bellyful n (colloq) kinaa; kifu I have had a ~ful of fighting nimepigana kifu yangu. vi,vt ~ (out) tuna, vimba (kama tanga lililojaa upepo), tokeza.