belle

n mrembo the ~ of the ball mrembo kuliko wote katika kikundi.