belief

n 1 imani. 2 dhana, wazo. believe vt amini, sadiki. vi 1 tumaini, tegemea. 2 jisingizia, jifanya. make believe jidai I believe that I am right ninaamini kwamba sikukosea I believe so/not naamini/siamini hivyo; nadhani/sidhani hivyo believe in total abstinence amini katika kufunga adj -a kuaminika, -a kutumainika. believer n muumini. believeing adj -enye imani, -tumainifu.